Monorailen kan bidra med nye løsninger som passer oss bedre

Har vi råd til å ikke utrede?

Planene om monorail på Nord-Jæren startet allerede i 1981
Velkommen til Monorail på Nord-Jæren

Et metrosystem som går på søyler over bakken.

Hvorfor en Monorail?

Barnevennlig

Barnevennlig

Barn og ungdom som må bruke kollektiv til og fra skole trenger ikke å gå/springe over veien for å rekke monorailen.

Kan smart kombineres med sykkeltrasé

Kan smart kombineres med sykkeltrasé

Monorailkonstruksjonen kan også implementeres med gang- og sykkelveg. Spesielt aktuelt kan være over Gandsfjorden for å øke kapasiteten til Dale og Sandnes Øst

Ikke dyrere enn en bybane

Ikke dyrere enn en bybane

Kilometerprisen på nyere monorailer i verden er ikke høyere enn den antatte prisen på bybanen.

Punktlig og effektive overganger

Punktlig og effektive overganger

En moderne monorail er punktlig på sekundet og vil være egnet til å korrespondere effektivt med tog.

Førerløs

Førerløs

Den trenger ikke sjåfør. Ca. 70% av driftskostnadene til et busselskap er lønnskostnader.

Plassbesparende

Plassbesparende

Monorailen opptar kun den plassen på bakken hvor søylene står. Arealet har vi allerede.

Miljøvennlig

Miljøvennlig

En monorail går på strøm og utsetter ikke lokalmiljøet for svevestøv fra slitasje på asfalt.

Fullstendig uavhengig av øvrig trafikk

Fullstendig uavhengig av øvrig trafikk

Den kan ikke kollidere med andre kjøretøy eller fotgjengere, og vil ikke behøve å følge øvrige trafikkregler

Hurtig bygging

Hurtig bygging

Konstruksjonene som monorailen går på lages på samlebånd og transporteres inn etter behov

Lav påvirkning på trafikk under bygging

Lav påvirkning på trafikk under bygging

Kun fundamentene til soklene bygges lokalt

Raskere kollektivtilbud

Raskere kollektivtilbud

Som kan konkurrere med bil

Økt trafikksikkerhet

Økt trafikksikkerhet

Nullvisjonen gjelder fortsatt

Rullestolvennlig

Rullestolvennlig

Monorailstasjonene vil kunne utstyres med heis og ramper spesielt tilrettelagt rullestolbrukere. De vil også få tilkomst uten å trenge å krysse en vei.

Moderne teknologi klar for fremtiden

Moderne teknologi klar for fremtiden

Reisetid blir bare viktigere i en hektisk hverdag. Da kan vi ikke planlegge med en bybane/flytog løsning som de gjør i Bergen. Den er forventet å bruke en liten time mellom sentrum og flyplassen.

Monorail i media

Hva er det de er redde for?

Hva er det de er redde for?

Stavanger Aftenblad – 20.04.2015

Leserinnlegg av Ingve Bjørnå

Private kjemper for monorail i Stavanger

Private kjemper for monorail i Stavanger

Monorail til Fylkeskommunen

Monorail til Fylkeskommunen

Mener monorail er spennende – Men først bussveiprosjekt

Mener monorail er spennende – Men først bussveiprosjekt

Nå skal monorail vurderes

Nå skal monorail vurderes

Gi våre etterkommere en framtidsrettet løsning

Gi våre etterkommere en framtidsrettet løsning

Stavanger Aftenblad – 28. November 2012
Leserinnlegg av Jens Myklebust

Monorail, alternativ til bybane

Monorail, alternativ til bybane

Leserinnlegg av Paul Arthur Ingebretsen

Leserinnlegg av Paul Arthur Ingebretsen

For seint for monorailen

For seint for monorailen

Nekter å gi opp monorail: Ble aldri utredet

Nekter å gi opp monorail: Ble aldri utredet

Egen forening tar opp kampen for svevebane i Stavanger

Egen forening tar opp kampen for svevebane i Stavanger

Gamle planer blir som nye

Gamle planer blir som nye

Kontakt oss

Kontakt oss

Merchandise

merge