Dale, Sandnes Øst og Hommersåk

Dale, Sandnes Øst og Hommersåk

Bro over Gandsfjorden ble tatt ut av bompengepakken. Dette var svært upopulært, spesielt blant dem som har hatt behov for en slik bro lenge. Det er mange grunner for at broen ikke kom med, prisen i seg selv er ganske høy, og når man tar med alle infrastruktur utvidelsene på forussiden, så praktisk talt dobler prisen seg. Dette veigrepet vil også stride hardt mot målet om å hgandsfjord bruåndtere all økt trafikk med kollektiv.

Men så har vi fortsatt planer om realisering av Sandnes øst, og så har vi de flotteste tomtene man kan tenke seg på Dale, som ingen vil ta i fordi de mangler infrastrukturen.

Ved å realisere Gandsfjord bru med en monorail kombinert med gang- og sykkeltrasé har vi  løst både problemet med kapasitet på infrastruktur og kapasitet på veinettet på Forussiden. Dette alternativet til å kjøre sin egen bil i morgenrushet rundt Sandnes, vil den virke som et veldig sterkt incentiv til å bruke kollektiv til jobb. Potensielt om mange nok velger å bruke det kan man faktisk oppnå målet om å håndtere befolkningsveksten på Sandnes øst og Dale med kollektiv, og enda litt til.