Befolkning og trafikkvekst frem til 2043

Befolkning og trafikkvekst frem til 2043

Vi vet fra KVUene at andel av bilturer er forventet å øke fra 54% til 60% i 2043 uansett hvilket alternativ vi velger.

Samtidig har vi en forventet befolkningsvekst på 47% frem til 2043.

trafikkvekst_PNG

Hvis vi ikke ser etter flere alternativer kan vi altså forvente 60% flere biler på veiene i 2043