Smarte monorailstasjoner

Smarte monorailstasjoner

Bussvei-2020-hillevag_1_banner_imageI første øyekast kan stasjonene synes å være litt store sammenlignet med buss og trikkestopper, men ser man på arealutnyttelse så tar de faktisk ganske lite plass. Ved å bruke arealet over fortau og kjørebane vil man effektivt bruke det samme arealet flere ganger. På den ferdige biten av bussvei i Hillevåg ser man at arealet satt av til busstasjoner ikke stopper ved enden på stasjonen. Disse trekkes langs hele busstraseen, og arealet kunne med fordel heller være brukt til å gjøre sykkeltraséen bredere. Monorailen er et grovmasket kollektivsystem, som betyr at frekvensen av stopp er som T-Banen i Oslo.

stasjon 2Monorailstasjonene kan bygges i forbindelse med parkeringsanlegg, barnehager, skoler og kjøpesenter. Slik at pendlere med behov for ærend før og etter jobb kan gjøre dette raskt og skånsomt selv ved bruk av kollektiv større deler av turen. En monorail stasjon kan f.eks. være knyttet til 2. etasje på Kvadrat hvor besøkende vil stige av og på monorailen inne i kjøpesenteret.